Elke euro telt! Draagt u ook bij?

Hospice Zwolle draait volledig op de inzet van vele vrijwilligers. Naast de besturen en commissies zijn ook voor de dagelijkse zorg in het hospice ruim 100 vrijwilligers betrokken. Er is slechts één betaalde fte voor twee parttime coördinatoren. Stichting Hospice Zwolle is deels afhankelijk van donateurs en giften van bedrijven en particulieren. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van het hospice door ons financieel te steunen. Wij stellen uw donatie zeer op prijs.

Ondernemers in de regio Zwolle kunnen zich aansluiten bij de Club van 100.

Stichting Vrienden van Hospice Zwolle (KvK nr. 50588311) heeft van de Belastingdienst een ANBI-verklaring ontvangen. Dat betekent dat giften aan Stichting Hospice Zwolle (deels of geheel) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt ons op vier manieren financieel steunen. Door
een eenmalige gift over te maken;
vaste donateur/vriend te worden;
een periodieke schenking te doen (is volledig aftrekbaar van de belasting zonder minimumdrempel);
Stichting Hospice Zwolle op te nemen in uw testament.

Eenmalige gift

Via de doneer-online knop rechts kunt u direct via Ideal betaling een bedrag doneren.

Ook kunt u een eenmalige gift overmaken naar: NL58 RABO 0145 660 419 ten name van Stichting Vrienden van St. Hospice Zwolle.
Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, jubileum of (her)opening van uw organisatie aan een schenking aan ons goede doel.
Om u een bedankje te kunnen sturen verzoeken wij u om bij ‘Mededelingen’ uw adres te vermelden.

Donateur of vriend worden van Hospice Zwolle 

U kunt donateur of vriend worden van Stichting Hospice Zwolle door jaarlijks een bijdrage te doneren. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Donateur of vriend worden, doet u door het donateursformulier uit te printen en in te sturen. Via de nieuwsbrief houden we u vervolgens op de hoogte van de ontwikkelingen rond Hospice Zwolle.
Speciaal voor ondernemers heeft Hospice Zwolle een Club van 100 opgericht. Klik hier voor meer informatie.

Periodieke schenking

Naast een eenmalige schenking is het ook mogelijk om periodiek (minimaal vijf jaar) te schenken aan Stichting Hospice Zwolle. Dit is voor beide partijen een gunstige vorm. Voor u als gever is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting – er geldt dus geen minimum of maximum voor de hoogte van het bedrag. Voor Stichting Hospice Zwolle is het prettig omdat ze hiermee de continuïteit van haar werkzaamheden kan waarborgen.
De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang, jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt én dat u dit vastlegt in
een overeenkomst tussen u en de Stichting Hospice Zwolle.
U dient de overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen.
Daarnaast is er nog een formulier voor de 
betalingsovereenkomst van deze periodieke schenking. Ook dit formulier dient u te printen, in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens stuurt u beide formulieren op naar: Stichting Hospice Zwolle, Antwoordnummer 2558, 8000 VB Zwolle (geen postzegel nodig). Na ondertekening door ons krijgt u uw deel van de formulieren terug voor uw administratie. U dient deze goed te bewaren, maar hoeft ze niet naar de Belastingdienst te versturen. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Hospice Zwolle opnemen in uw testament

U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Stichting Hospice Zwolle opnemen. Een andere mogelijkheid is om Stichting Hospice Zwolle als mede erfgenaam op te nemen. De bedragen die Hospice Zwolle als legataris of als erfgenaam van u ontvangt zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Uw/een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.