Ook u kunt bijdragen

Hospice Zwolle draait vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers en is voor haar voortbestaan deels afhankelijk van giften en donaties. Wilt u iets bijdragen dan waarderen wij dat zeer!

Doneren

Velen dragen Hospice Zwolle een warm hart toe. Dat merken we onder andere door donaties die we ontvangen van allerlei organisaties en bedrijven uit Zwolle en (ver) daarbuiten. Ook particulieren voelen zich bij ons betrokken en steunen ons met een giften. Zo collecteren families van overleden gasten tijdens een uitvaart of schenken ze spontaan een bedrag als dank voor de goede zorgen. We ontvangen donaties van mensen die bij een jubileum of pensionering een gift voor het hospice vragen i.p.v. cadeaus. En dan zijn er nog de mensen die spontaan iets langs brengen – variërend van bloemen tot chocolaatjes of mooie boeken. Die warme betrokkenheid doet ons goed! Dank daarvoor!

Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het draaiend houden van het hospice door ons financieel te steunen. Wij stellen uw donatie zeer op prijs!

Eenmalige gift

Via onderstaande doneer-knop kunt u direct via Ideal een bedrag doneren.

Ook kunt u een eenmalige gift overmaken naar: NL58 RABO 0145 660 419 ten name van Stichting Vrienden van St. Hospice Zwolle.
Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, jubileum of (her)opening van uw organisatie aan een schenking aan ons goede doel.
Als u bij de omschrijving van uw gift uw adres vermeldt, sturen wij u een bedankje.


Doneren

 

Periodieke schenking (volledig aftrekbaar)

Naast een eenmalige gift is het ook mogelijk om periodiek (minimaal vijf jaar) te schenken aan Stichting Hospice Zwolle. Dit is voor u en voor ons een gunstige vorm. Voor u als gever is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting – er geldt dus geen minimum of maximum voor de hoogte van het bedrag. Voor Stichting Hospice Zwolle is het prettig omdat ze hiermee de continuïteit van haar werkzaamheden kan waarborgen.

Voorwaarde
Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel dient u minimaal vijf jaar lang, jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken én moet u dit vastleggen in een overeenkomst tussen u en Stichting Hospice Zwolle.

U kunt hiervoor de overeenkomst printen, invullen, ondertekenen.
Daarnaast dient u ook de betalingsovereenkomst van deze periodieke schenking in te vullen en te ondertekenen. 
Stuur beide formulieren vervolgens naar:
Stichting Hospice Zwolle
Antwoordnummer 2558
8000 VB Zwolle
(geen postzegel nodig)

Na ondertekening door ons krijgt u uw deel van de formulieren terug voor uw administratie. U dient deze goed te bewaren, maar hoeft ze niet naar de Belastingdienst te sturen. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kan zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Doneren

Donateur/ vriend of lid van de Club van 100

U kunt donateur of vriend worden van Stichting Hospice Zwolle door jaarlijks een bijdrage te doneren. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Donateur of vriend worden, doet u door het donateursformulier uit te printen en in te sturen. Via de nieuwsbrief houden we u vervolgens op de hoogte van de ontwikkelingen rond Hospice Zwolle.
Speciaal voor ondernemers heeft Hospice Zwolle een Club van 100 opgericht. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar vrienden@hospicezwolle.nl

Hospice Zwolle opnemen in uw testament

U kunt in uw testament een legaat opnemen ten gunste van Stichting Hospice Zwolle. Een andere mogelijkheid is om Stichting Hospice Zwolle als mede-erfgenaam op te nemen. De bedragen die Hospice Zwolle als legataris of als erfgenaam van u ontvangt zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.

Stichting Vrienden van Hospice Zwolle (KvK nr. 50588311) heeft van de Belastingdienst een ANBI-verklaring ontvangen. Dat betekent dat giften aan Stichting Hospice Zwolle (deels of geheel) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.