Contact

Stichting Hospice Zwolle en Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle

Wipstrikkerallee 211-A
8025 AH Zwolle
Telefoonnummer: 038 – 76 32 505

Mail: info@hospicezwolle.nl

Het adres van Hospice Zwolle is nog niet opgenomen in Google Maps en navigatie-apparatuur.
Kies daarom Wipstrikkerallee 213 (Urbana). De toerit naar het huis, ligt direct links van de oprit
van Urbana.

Neem voor het openbaar vervoer buslijn 166 (ri. Raalte) of 167 (ri. Ommen) en stap uit op halte
Kuyerhuislaan, vandaar is het een paar minuten lopen.
Stadsbus 1 en 8 stoppen bij halte Herenweg, vandaar is het een kleine 10 minuten lopen.

plattegrond

 

Voor donaties en giften

Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle
Bankrekening: NL58RABO 0145 660 419

KVK – nr. 50588311
Als ANBI aangemerkt