De zorg in Hospice Zwolle

(Contactgegevens voor verwijzers onderaan deze pagina)

In Hospice Zwolle stellen we de wens van de gast centraal. De gast beslist zelf mee over de zorg en ondersteuning. Er is niet alleen tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, maar ook voor gesprekken over het leven en vragen over zingeving. Het gaat om kwaliteit van leven én sterven.

Beslissingen over de medische zorg, het stoppen daarvan en eventueel euthanasie liggen nadrukkelijk bij de gast, in overleg met de arts en naasten.

Mantelzorgers

Net als thuis zijn de naasten zoveel als ze willen aanwezig en betrokken bij de zorg voor de gast. Het is voor de naasten ook mogelijk om te blijven slapen. Het hospice heeft een logeerkamer, waar naasten in overleg gebruik van kunnen maken. Ook heeft elke kamer een opklapbed, waarop een naaste kan overnachten.

Vrijwilligers

In Hospice Zwolle zijn vrijwilligers 24 uur per dag, 7 dagen per week, aanwezig voor ondersteuning van de gast en zijn naasten. Zowel praktisch als emotioneel. Zij zorgen ervoor dat de naasten niet te zwaar belast raken.

Professionele zorg

Ook net als thuis, komt de professionele zorg langs wanneer dat nodig is. Meestal houdt de gast zijn eigen huisarts, deze ‘verhuist mee’ naar het hospice. Dat geldt vaak ook voor de thuiszorg, als het kan komen de vertrouwde thuiszorgmedewerkers ook in het hospice. Is er behoefte aan andere (medische) zorgverleners, dan zijn deze uiteraard ook welkom.

‘s Nachts (van 23.00 – 7.00 uur) is altijd een verpleegkundige van Icare of Carinova aanwezig om de zorg te verlenen. De palliatieve terminale zorgverleners  − gericht op verlichting van pijn en lijden –  streven ernaar om het levenseinde zo draaglijk mogelijk te laten verlopen.

Stage of schoolopdracht

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij stagiaires kunnen of willen plaatsen. Dit is echter niet mogelijk omdat wij geen erkende stage-instelling zijn.
Ook aan de vraag om een interview te houden met onze gasten kunnen wij niet tegemoet komen.

Wellicht zijn er wel mogelijkheden bij de thuiszorgorganisaties of hospice Lotus

Coördinatie

De zorg in Hospice Zwolle wordt gecoördineerd door twee professionals – Jacqueline Diepman en Joke Boerma. Zij sturen de vrijwilligers aan en bewaken het ‘reilen en zeilen’ in het huis.

Jacqueline en Joke (klein)

Vergoeding/ Eigen bijdragen

De zorgverzekeraar vergoedt alles wat ook thuis vergoed zou worden voor de thuiszorg in de terminale fase. Voor het verblijf in Hospice Zwolle vragen wij een eigen bijdrage van 40 euro per dag voor voorzieningen zoals logies, eten en drinken, linnengoed, energiekosten. Als u aanvullend verzekerd bent bestaat de kans dat de ziektekostenverzekeraar deze eigen bijdrage voor een belangrijk deel vergoedt. Vergoedt de verzekeraar meer dan 40 euro per dag voor verblijfskosten, dan wordt die hogere dagvergoeding in rekening gebracht.

Deze eigen bijdrage mag geen belemmering zijn om naar het hospice te komen. Als de hoogte van de eigen bijdrage voor u een probleem is dan kunt u hierover contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice.

Verwijzing

Gasten dienen te beschikken over een terminaal verklaring, afgegeven door een arts. Veelal is de eigen huisarts, specialist of transferverpleegkundige van het ziekenhuis betrokken bij de zorgaanvraag voor Hospice Zwolle. Gasten en/of familie kunnen ook zelf informeren naar de mogelijkheden en de beschikbaarheid.

Aanmelding van een gast voor het hospice

Wij vragen u om zoveel mogelijk binnen kantoortijd nieuwe gasten aan te melden. Voor het aanmelden van een gast kunt u contact opnemen met de coördinator van Hospice Zwolle via tel: 038 7632505. Ook kunt u een verzoek doen per mail  info@hospicezwolle.nlDe coördinator zal dan contact met u opnemen.

Vervolgprocedure en inhuizing van een gast

Als er een kamer beschikbaar is of naar verwachting op korte termijn beschikbaar komt, maakt de coördinator een afspraak voor een intakegesprek met de toekomstige gast en de daarbij gewenste naasten. Men kan ook altijd van tevoren het huis bezoeken. De coördinator neemt de uiteindelijke beslissing over opname. Ze informeert de aanvrager, de toekomstige gast en zijn naasten en spreekt datum en tijd van inhuizing af.

Indien er geen kamer vrij is bekijkt de coördinator met de zorgvrager de mogelijke opties:

    • hulp van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg
    • plaatsing op de wachtlijst
    • verwijzing naar een ander hospice