Negen betrokken Zwollenaren doen op 30 en 31 augustus mee aan de actie ‘Grootverzet tegen kanker’ van de Stichting Mont Ventoux.  Als team Actief voor Hospice Zwolle gaan de deelnemers de Mont Ventoux fietsend en wandelend beklimmen. Deze pittige berg in Zuid-Frankrijk is uitgekozen om geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds en voor lokale doelen die verwant zijn. 60% van het opgehaalde sponsorgeld gaat naar het KWF voor onderzoek en 40% naar Hospice Zwolle.

Lokale initiatieven worden ondersteund
De Stichting Mont Ventoux steunt, naast KWF Kankerbestrijding, lokale initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de directe omgeving van ongeneeslijk zieke mensen. Hospice Zwolle is zo’n initiatief dat daar goed bij past. In Hospice Zwolle bieden we mensen, die nog maar kort te leven hebben, een zo goed en comfortabel mogelijk huiselijk verblijf. Iedereen is welkom, ongeacht de aard van de ziekte, levensbeschouwing, inkomen of leeftijd. Om Hospice Zwolle draaiende te houden, hebben wij donateurs nodig.

Hoe kunt u helpen?
U kunt ons steunen door een bijdrage te doneren via https://www.grootverzettegenkanker.nl/actiefvoorhospicezwolle Selecteer team Actief voor Hospice Zwolle
(te herkennen aan het logo met de berg en de naam van ons team). Als u op het logo klikt, kunt u op de naam van een van de deelnemers klikken en het team steunen. De vervolgstappen voor donatie worden verder uitgelegd. De deelnemers betalen zelf de inschrijving, reis en het verblijf. De sponsorgelden zijn puur voor het goede doel. Elke euro is de moeite waard! Mogelijk kunt u ook anderen interesseren om onze actie te ondersteunen met een bijdrage, graag!

Training
We zijn inmiddels aan het trainen. Twee deelnemers van ons team gaan op 30 augustus 26 km wandelend omhoog, de andere deelnemers van ons team gaan 31 augustus per fiets.

Alvast bedankt, mede namens het team Actief voor Hospice Zwolle en Stichting Hospice Zwolle voor uw steun.

 

46