Professionals

Naast de mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks betrokken zijn bij onze gasten, zijn ook de professionals onmisbaar. De huisartsen, thuiszorgmedewerkers en de paramedici komen langs wanneer dat nodig of gewenst is. Dat geldt eveneens voor de geestelijk verzorgers die vaak al lange tijd met de gast oplopen.

Verwijzers

Als huisarts, thuiszorg, specialist of transferverpleegkundige kunt u voor uw terminaal zieke patiënt een zorgaanvraag doen voor een verblijf in Hospice Zwolle. U neemt daarvoor contact op met de coördinator van Hospice Zwolle via tel: 038 7632505. In overleg met de coördinator wordt bekeken of het hospice de meest geschikte plek is. Om voor verblijf in aanmerking te komen, moet voor uw patiënt een terminaalverklaring afgegeven zijn.

Wij vragen u om zoveel mogelijk binnen kantoortijd nieuwe gasten aan te melden.Ook kunt u een verzoek doen per mail: info@hospicezwolle.nl. De coördinator neemt dan contact met u op.

Gasten en/of familie kunnen ook zelf informeren naar de mogelijkheden en de beschikbaarheid door te bellen met de coördinator van Hospice Zwolle.

Vervolgprocedure en inhuizing

Vervolgprocedure en inhuizing

Is er (op korte termijn) een kamer beschikbaar, dan begint de coördinator met het verzamelen van informatie door te informeren bij huisarts, thuiszorg, de toekomstige gast en zijn naasten. Uiteraard mag een gast ons huis ook altijd van tevoren bezoeken. We vinden dat zelfs heel prettig. De coördinator neemt de uiteindelijke beslissing over inhuizing. Zij informeert de aanvrager, de toekomstige gast en zijn naasten en spreekt een dag en tijd af. Na inhuizing gaat de coördinator verder in gesprek over de wensen en mogelijkheden.

Is er geen kamer vrij, dan kijkt de coördinator met de zorgvrager naar andere opties:

  • hulp van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg
  • plaatsing op de wachtlijst
  • verwijzing naar een ander hospice

(Thuis)zorg verlenen in het hospice

Hospice Zwolle draait op vrijwilligers die er zijn voor de gasten en hun naasten. Zij ondersteunen de mantelzorgers, zodat die tijd en aandacht overhouden voor hun zieke naaste. 

Als huisarts of thuiszorgmedewerker kent u uw patiënt of cliënt vaak al langere tijd. Wilt u hem of haar tot het laatst toe zorg blijven verlenen, dan kan dat. U 'verhuist' dan gewoon mee naar het hospice. 

Is het voor de thuiszorgorganisatie of de specifieke zorgverlener niet mogelijk om mee te verhuizen, dan wordt de zorg overgenomen door Carinova of Icare. Met deze beide thuiszorgorganisaties werkt het hospice nauw samen. Heeft de gast een andere thuiszorgorganisatie, dan is die uiteraard ook welkom. 

Ook voor de medische zorg heeft het de voorkeur dat de eigen huisarts die blijft verlenen. Is de afstand echter te groot of is het om andere redenen niet mogelijk, dan zijn verschillende huisartsen bereid om de zorg over te nemen. Vóór een gast verhuist naar Hospice Zwolle is er altijd eerst (telefonisch) overleg tussen de behandelend arts en de huisarts die de zorg overneemt.

Als 'eigen' huisarts kunt u voor overleg ook altijd contact opnemen met het Netwerk palliatieve zorg regio IJssel-Vecht (038 424 23 00).

De goede samenwerking tussen Hospice Zwolle, thuiszorg, specialistisch team en huisartsen, maakt alle zorg mogelijk die in de thuissituatie ook mogelijk is. 

Overige professionals

Paramedici

In de laatste levensfase kan behandeling door een fysiotherapeut, ergotherapeut of een andere paramedicus verlichting bieden. Als u als paramedicus al langer betrokken bent bij een gast, dan bent u uiteraard van harte welkom om ook betrokken te blijven gedurende zijn/haar verblijf in het hospice. Mocht dit niet kunnen, omdat bijvoorbeeld de afstand te ver is, dan overlegt de coördinator graag met u over de mogelijkheden om de zorg over te dragen aan collega's die in de buurt beschikbaar zijn.
De vergoedingen voor de behandeling gaan door zoals thuis.

Geestelijke verzorging

Als dominee of pastor bent u belangrijk in het leven van uw gemeenschapsleden. En als het levenseinde nadert, neemt de behoefte aan gesprekken met u of collega geestelijk verzorgers vaak toe. U bent van harte welkom om er te zijn voor de mensen die op uw steun rekenen.

Vergoeding / eigen bijdrage

Voor het verblijf in Hospice Zwolle vragen wij een eigen bijdrage van 40 euro per dag voor voorzieningen zoals logies, eten en drinken, linnengoed, energiekosten. Als een gast aanvullend verzekerd is bestaat de kans dat de ziektekostenverzekeraar deze eigen bijdrage voor een belangrijk deel vergoedt. 

Deze eigen bijdrage mag geen belemmering zijn om naar het hospice te komen. Als de hoogte van de eigen bijdrage voor een gast een probleem is dan kan hij hierover contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice.