De mensen achter Hospice Zwolle

Hospice Zwolle draait bijna volledig op de inzet van ruim honderd vrijwilligers! Zij zetten zich onafgebroken in voor onze gasten en worden daarbij ondersteund door twee (betaalde) coördinatoren. Samen zorgen zij ervoor dat het huis dag en nacht open is en dat gasten en hun naasten zich welkom voelen.

Wat meer op afstand, maar daardoor niet minder betrokken, zijn de vrijwilligers die actief zijn als bestuurslid, in het comité van aanbeveling, in de commissie zorg en de PR & communicatie.

coördinatoren

Coördinatoren


De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in Hospice Zwolle ligt in handen van twee coördinatoren - Joke Boerma en haar collega Karin Westerhof.

Joke Boerma

Joke is coördinator van het eerste uur. Ze woont in de polder, maar rijdt graag de Zwolse kant op. Ze voelt zich thuis in het hospice - een omgeving waar leven, zorg en welzijn samen komen. Goede zorg bieden is voor haar vanzelfsprekend, maar minstens zo belangrijk vindt ze de sfeer eromheen. Samen met een grote groep vrijwilligers hoopt ze de gasten een thuis-gevoel te geven.

Karin

Karin Westerhof

Karin heeft gewerkt in diverse functies binnen en buiten het ziekenhuis. Eerst als verpleegkundige, later als transferverpleegkundige, operationeel leidinggevende en als zorgconsulent. In de afgelopen jaren is haar belangstelling voor de palliatieve terminale zorg gegroeid. Door haar werk en ervaring heeft ze een goed beeld van de zorg in Zwolle e.o. en beschikt ze ook over een relevant netwerk voor het hospice.

 

Door onder andere deelname aan intervisiegroepen, het bijwonen van symposia en het volgen van trainingen houden de coördinatoren hun deskundigheid op peil.

Coördinator-ondersteuners

Hospicezorg gaat 24-uur per dag door. Het huis is altijd bemenst met vrijwilligers of ('s nachts) met professionals uit de thuiszorg. De coördinatoren kunnen vanzelfsprekend niet 24-uur per dag fysiek aanwezig zijn, bereikbaar zijn ze wel. Om wel altijd een coördinator beschikbaar te hebben, worden Joke en Karin ondersteund door vier coördinator-ondersteuners: 

 • Annelies Hardam
 • Corrie Witte
 • Jaap Reiling
 • Joke Hoekstra

Het bestuur

De bestuursleden van Hospice Zwolle zijn vrijwilligers die zich persoonlijk of vanuit hun professionele achtergrond willen inzetten voor de instandhouding en doorontwikkeling van Hospice Zwolle. Gezamenlijk bewaken ze de identiteit en doelstelling van het hospice. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. En ziet toe op de kwaliteit van het verblijf van de gasten en van de verbinding met de professionele zorg en ketenpartners. Het bestuur vervult de rol van werkgever voor de beide coördinatoren en fungeert voor hen als klankbord en adviseur. 
Het bestuur van Hospice Zwolle werkt vanzelfsprekend volgens de principes van goed bestuur en het ziet toe op naleving van wet- en regelgeving.

Vrienden van Hospice Zwolle

Vrienden van Hospice Zwolle

Hospice Zwolle is een particulier initiatief en is, naast subsidies, voor haar voortbestaan afhankelijk van giften en donaties. Deels komen die spontaan binnen. Vanuit bedrijven en organisaties die ons een warm hart toe dragen en van particulieren die zich betrokken voelen.

Daarnaast is er de stichting Vrienden van Hospice Zwolle die zich actief inzet om voldoende geld in te zamelen om het hospice op een goede manier draaiende te kunnen houden.

 • Gerwout Hovenberg, voorzitter
 • Tjeerd Bosgraaf, secretaris
 • Christiaan Remmelink, penningmeester
 • Eddy de Wit, lid
 • Eta Nabers, lid
 • Marco Veenstra, lid
 • Marije Rouw, lid en tevens lid PR werkgroep

Comité van aanbeveling

‘Toen ik werd gevraagd om lid te worden van het comité van aanbeveling heb ik daarin van harte toegestemd. In Zwolle vormt een hospice een waardevolle aanvulling op het andere aanbod. Een extra keuzemogelijkheid ook, want het zelfstandige en kleinschalige hospice wordt voor het grootste deel gedragen door goed opgeleide vrijwilligers. Daarbij is het een initiatief waarvan ik merk dat het breed draagvlak heeft onder de bevolking. Dat het hospice ook open staat voor jongeren in de laatste fase van het leven is daarbij nog eens extra bijzonder.’

Henk Jan Meijer, oud-burgemeester van Zwolle

Het comité van aanbeveling bestaat verder uit:
Mw. L. Groot; huisarts
Dhr. J. Hendrikx, lid Eerste Kamer
Dhr. G. Sporre, voorzitter Kamer van Koophandel Oost-Nederland
Dhr. J. Stigt, longarts
Dhr. W. Waanders, oud-directeur boekhandel Waanders

Ambassadeur

Dhr. E. Dannenberg

Ontstaan

Het ontstaan van Hospice Zwolle

Jaren voor Hospice Zwolle op 4 januari 2016 haar deuren opende, is het idee ontstaan. Een kleine groep Zwollenaren heeft zich met niet-aflatende inzet sterk gemaakt voor de realisatie. Er werden plannen bedacht en geschreven. Huizen en locatie werden bekeken en beoordeeld op geschiktheid. En er werd heel hard gewerkt aan het vinden van de financiering. Het was immers een particulier initiatief, wat betekent dat er niet vanzelfsprekend een grote som geld beschikbaar was.
Dankzij de uiteindelijke inzet van velen (in denkkracht, praktisch, middels giften en donaties) is het gelukt en staat er nu een prachtig bijna-thuis-huis dat van grote toegevoegde waarde is in de Zwolse samenleving.

Ontwerp en bouw

Hospice Zwolle is getekend door Hanneke Rinkel van architectenbureau Sacon en in 2015 gebouwd onder verantwoordelijkheid van Nijhuis Bouw B.V. Het huis biedt ruimte aan vijf gasten. Iedere gast heeft er zijn of haar eigen kamer, met eigen sanitair. Daarnaast is er een logeerkamer, een gezamenlijke keuken en een woonkamer. Het huis – volledig laagbouw – is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting Hospice Zwolle en de Zwolse woningcorporaties SWZ en Openbaar Belang, waarbij deze laatste het huis heeft gebouwd en waarvan Stichting Hospice Zwolle het huurt.

Energie-neutraal

Hospice Zwolle is het eerste energie-neutrale hospice in Nederland, met een dak vol zonnepanelen. Ook de bouw van het hospice werd energie-neutraal gedaan.

Documenten ter verantwoording

Hieronder treft u de informatieve documenten ter inzage en verantwoording van de ANBI status voor zowel Stichting Hospice Zwolle als Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle. 

Algemene ANBI-gegevens

Stichting Hospice Zwolle en Stichting Vrienden van Hospice Zwolle beschikken over een ANBI-verklaring.

Beloningsbeleid

Er is een beloningsbeleid opgesteld voor zowel Stichting Hospice Zwolle, als voor de Stichting Vrienden van Hospice Zwolle.

Jaarrekening

Er wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld voor zowel Stichting Hospice Zwolle als voor de Stichting Vrienden van Hospice Zwolle.

Jaarverslag

Er wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld voor Stichting Hospice Zwolle.

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Klachtenreglement

In het klachtenreglement leest u wat u kunt doen als u ontevreden bent over de zorg in Hospice Zwolle.