Op dinsdag 26 juni ondertekenden bestuursleden van diverse zorgorganisaties de nieuwe missie & visie van het Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel. Een document met als uitgangspunt de cliënt in de palliatieve fase en zijn naasten. De betrokken zorgorganisaties zetten  zich in voor goede palliatieve zorg die is afgestemd op de individuele cliënt en zijn directe omgeving. Zij zien dit niet als vrijblijvend, maar een missie & visie waar ze elkaar aan mogen houden en op mogen bevragen. Als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een helder doel
“Als Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel hebben we met elkaar een heldere ambitie neergezet”. De beide netwerken staan voor optimale palliatieve zorg en werken aan verbetering van de palliatieve zorg in de regio IJssel-Vecht en de regio Noordoost-Overijssel waarbij de zorgvrager zelf de regie voert of op verzoek hierin wordt ondersteund. Volgens Jeroen Vos, divisiemanager ouderenzorg Baalderborggroep, is dit een ambitie die uitstijgt boven de organisatiebelangen en die de organisaties met elkaar onderschrijven. “We realiseren ons dat we het met elkaar moeten doen en onze kennis, expertise en perspectieven met elkaar moeten delen om tot deze ambitie te komen.” 

Zelf proces kunnen beïnvloeden
Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Siny Vink, beleidsmedewerker Beter Thuis Wonen: “Vaak denken mensen dat het bij palliatieve zorg om het stervensproces gaat, maar dit is niet het geval. Palliatieve zorg kan een jaar, zelfs meerdere jaren voor het verwachte overlijden starten. Duidelijk is dat de ziekte niet meer kan genezen. In de palliatieve zorg draait het om kwaliteit van leven en sterven, om comfort en welbevinden.” De zorgorganisaties vinden het daarom van groot belang dat de cliënt en naasten zelf zoveel mogelijk hun eigen ondersteuning en zorgproces kunnen beïnvloeden. “Als zorg moeten we daaraan bijdragen en waarde toevoegen aan het leven zoals eenieder dat persoonlijk vorm geeft”. 

Landelijk Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
Deze manier van denken past bij het landelijk Kwaliteitskader Palliatieve Zorg dat eind 2017 beschikbaar kwam. Deze gaat uit van de wensen, waarden en behoeften van de mens. Het is ontwikkeld vanuit de organisaties die bij palliatieve zorg betrokken zijn, door de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Hierin staat beschreven waar goede palliatieve zorg aan moet voldoen. Ina Kuper, lid raad van bestuur Isala: “Om dit met elkaar waar te maken, is onderlinge verbondenheid met elkaar een voorwaarde en dat zien we in het netwerk. Bij bestuurders, bij managers maar zeker bij de mensen in de zorgpraktijk. Daarmee is de motivatie om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen, bij iedereen heel groot.”

Persbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg

180628 Aukje en Betty onderteken Netwerk Palliatieve Zorg 180628 ondertekenaars Netwerk Palliatieve Zorg

Aukje van Kalsbeek & Betty Freriks