Op woensdag 15 februari organiseren wij een besloten herdenkingsbijeenkomst, waarin we de gasten herdenken die in het afgelopen jaar bij ons verbleven en zijn overleden. Familieleden en naasten zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Wij realiseren ons dat een ieder op zijn of haar eigen manier omgaat met gevoelens van verlies en verdriet. Wij merken echter ook dat samen herdenken fijn kan zijn en dat het kan helpen bij het verwerken van deze gevoelens.
Tijdens de bijeenkomst noemen wij de namen van de overledenen en vindt er een ritueel plaats ter nagedachtenis. Het geheel wordt omlijst door muziek, zang en een aantal voordrachten.
Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten. Ook een aantal van onze vrijwilligers zal dan aanwezig zijn.

Naast betrokkenen hebben een persoonlijke uitnodiging van ons ontvangen.