Algemene ANBI-gegevens

Naam volgens statuten van 18 september 2009

Stichting Hospice Zwolle (Bijna-Thuis-Huis-Zwolle)

(Statutaire) doelstelling
Het (doen) realiseren en instandhouden in Zwolle van een hospice waar mensen in de terminale fase van hun leven in een bijna thuissituatie de mogelijkheid wordt geboden om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

Adres
Wipstrikkerallee 211-A 8025 AH Zwolle

Webadres
www.hospicezwolle.nl
E-mail: info@hospicezwolle.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
08206305

Fiscaal nummer
8212.51.053

ANBI-status
Per 18 september 2009 (beschikking Belastingdienst d.d. 25 november 2009)

 

 

Naam volgens statuten van 12 augustus 2010

Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle (Bijna-Thuis-Huis-Zwolle)

(Statutaire) doelstelling
Het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de te Zwolle gevestigde stichting: Stichting Hospice Zwolle (Bijna-Thuis-Huis-Zwolle) en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Adres
Wipstrikkerallee 211-A 8025 AH Zwolle

Website
www.hospicezwolle.nl
E-mail: vrienden@hospicezwolle.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
50588311

Fiscaal nummer
8228.22.696

ANBI-status
Per 12 augustus 2010 (beschikking Belastingdienst d.d. 12 oktober 2010)